Jingħata bidu għall-attivitajiet marbuta mal-Qormi Wine Festival

  Il-Ħadd filgħodu ġiet inawgurata l-wirja tradizzjonali tal-inbid, fi Triq il-Blata f'Hal Qormi, waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin tal-Qormi Wine Festival, li għal din is-sena ser issir fil-5 u 6 ta’ Settembru.

  Il-wirja, imtellgħa mill-Kumitat Festi Esterni li ser tibqa miftuħa il-gimgħa kollha, ġiet inawgurata mis-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes fil-preżenza tas-Sindku Rosianne Cutajar. F'din il-wirja wieħed isib esebiti għodod antiki li kienu jintuzaw fil-process tat-tgħasir tal-għeneb, informazzjoni dwar l-inbid Malti u kif dan jiġi prodott. Wieħed issib ukoll informazzjoni dettaljata dwar il-ħwienet tradizzjonali tal-inbid f’Ħal Qormi.

  Apparti din il-wirja, ġew imnedija ukoll żewg rappreżentazzjonijiet teatrali li se jittellghu għall-Qormi Wine Festival - waħda mill-Kumpanija Teatrali Anici u l-oħra f'xelter ta' żmien il-gwerra mill-Għaqda Qawmien. Is-Segretarju Parlamentari żar ukoll wirja ta' fotografija li qed tiġi preżentata fi Triq il-Kbira minn Chris Azzopardi.

  Din is-sena għal Qormi Wine Festival wieħed ikun jista jsib għażla wiesa’ ta’ nbejjed ħomor, bojod u rosé magħmula minn varjetajiet ta’ għeneb lokali, kunċerti, ikel tipiku Malti, wirjiet u kompetizzjonijiet, show ta’ dwal u chill-our area. Il-Qormi Wine Festival 2014 se jsir nhar il-Ġimgħa u s-Sibt 6 mis-7.30pm sa nofsillejl. Ser ikun hemm ukoll siti riservati għall-parkeġġ.

  Dawk preżenti jistghu jakwistaw tazza tal-inbid bil-logo tal-Qormi Wine Festival għall-prezz ta’ €12. Biha jkunu jistghu jduqu l-inbejjed kollha offruti. Id-dhul ghal dan il-festival tal-inbid hu b’xejn.

  Id-dettalji kollha tal-Qormi Wine Festival jinsabu ukoll fuq is-dit elettroniku www.festiesterniqormi.org jew fuq il-Facebook Page tal-Kumitat.