Waterpolo: Intervista ma’ Niki Lanzon

 • Set 18, 2019 17:58
 • Miktub minn minn Cris Muscat
"

  Niki Lanzon, li llum għandu 39 sena, rebaħ dak kollu li joffri l-waterpolo lokali u ilu xejn inqas minn 25 sena jilgħab ma’ Neptunes.

  Huwa meqjus bħala leġ­ġenda ħajja għall-club u wieħed mill-aqwa players taż-żmien tiegħu fejn fl-aħħar snin serva ta’ ispiraz­zjoni għal diversi żgħażagħ speċjalment dawk ta’ Neptunes.

  Huwa fforma parti mis-snin glorjużi ta’ Neptunes bir-rebħ ta’ 10 kampjonati li ħamsa minnhom kienu konsekuttivi bejn l-2010 u l-2014, sitt darbiet in-Knock-Out, disa’ darbiet it-Tazza tal-President u tmien dar­biet il-Kampjonat tax-Xitwa.

  Dan filwaqt li fuq bażi personali, rebaħ darbtejn il-Player tas-Sena tal-ASA fl-2001 u fl-2004 u kien il-captain tat-team Malti li kkwa­lifika għall-Kampjonat Ewropew li sar f’Belgrade, fl-2016, fejn wara dan it-tournament kien iddeċieda li jirtira mit-team nazzjonali wara karriera twila. 

  Kif għażilt il-waterpolo fost  sport ieħor?

  Meta konna tfal konna ninżlu ngħumu fil-pitch tan-Neptunes u għalhekk kie­net xi ħaġa naturali li kont nipprova nilgħab il-waterpolo.

  X’ifisser għalik il-club ta’ Neptunes?

  Ħafna – Neptunes huma parti kbira mill-ħajja tiegħi fejn għandi ħbieb u t-team huwa ferm għal qalbi. Għaldaqstant huma t-tieni familja tiegħi.

  ... u t-team nazzjonali?

  Dejjem kien ta’ unur għalija li nirrapreżenta lil Malta. Inħossni kburi li domt żmien twil nifforma parti minn dan it-team.

  Kif kien jirnexxielek tlaħħaq max-xogħol professjonali tiegħek u mat-taħriġ ta’ kuljum tal-waterpolo?

  Jiena jirnexxieli nagħmel dan kollu b’sagrifċċju u  bit-tqassim tal-ħin, jiġifieri time-management tajjeb. 

  Barra minn hekk, l-ap­poġġ tal-mara u tat-tfal kien u għadu importanti ħafna għalija.

  Ġieli kien hemm xi interess fik minn clubs oħra ewlenin tal-waterpolo f’paj­jiżna? U jekk iva għa­liex m’aċċettajtx?

  Meta kont iżgħar ... iva. Iżda dej­jem bqajt nittama li nirbaħ ma’ Neptunes u issa nista’ ngħid li kuntent ħafna li qatt ma bdilt it-team u dej­jem bqajt leali lejn dan il-club.

  X’kien ifisser li int kont il-captain ta’ team bi storja tant glorjuża f’pajjiżna bħal m’huma Neptunes? Dan il-fatt kien joħloqlok xi tip ta’ pressjoni?

  Kburi ħafna li ilni tant żmien immexxi lit-team bħa­la captain.  

  Pressjoni fi club daqshekk ambizzjuż dejjem ikun hemm u saħansitra tħossha anke  jekk ma tkunx captain.

  Kull darba li kont nitla’ fuq il-catwalk bħala captain ta’ Neptunes kont inħossni onorat. 

  X’kienet u għadha r-re­lazzjoni tiegħek mal-am­mi­nistarazzjoni ta’ Neptunes speċjalment mal-pre­sident Matthew Bonello?

  Kelli u għad għandi relazzjoni tajba ħafna kemm mal-membri tal-kumitat u anki mal-president, Matthew Bonello. Bħala captain tat-team naħseb li hekk għandu jkun! 

  X’emozzjonijiet kont tħoss kull darba li kont tilgħab mat-team nazzjonali u tkun il-captain tal-is­tess team?

  Kont inħoss emozzjoni­jiet kbar kull darba li nkuncaptain ta’ Malta għax din hija xi ħaġa importanti ħaf­na. 

  Xi jfisser għalik il-coach nazzjonali Karl Izzo u x’re­lazzjoni għandek miegħu?

  Għandi relazzjoni tajba ħafna miegħu. Huwa coach li jħobb ħafna l-logħba tal-waterpolo u għalhekk naħ­seb li se jkompli jġib iktar suċċessi għat-team naz­zjoanli tal-waterpolo.

  X’fisser għalik u għal Neptunes bħala team dan ir-rebħ tal-kampjonat?

  Dan il-kampjonat ifisser ħafna kemm għalija kif ukoll għall-club tan-Neptunes.

  Għalija l-fatt li kienet l-aħħar sena tiegħi kien importanti li nispiċċa bir-rebħ tal-kampjonat.

  Għall-club ukoll kien importanti għax dan kien is-26 kampjonat u l-għaxar wie­ħed f’14-il sena. 

  X’ifisser għall-fatt li kien is-26 wieħed fl-istorja glor­juża tal-club?

  Dan ifisser li l-club ta’ Neptunes huwa wieħed mill-iktar clubs glorjużi fl-istorja tal-waterpolo Malti.

  Kif tiddeskrivi dan il-kampjonat? Kien l-iktar wieħed sabiħ u difficli?

  Dan il-kampjonat kien wieħed diffiċli ħafna bħalma jkunu l-kampjonati kol­lha. Fil-veritá qatt ma jkun hemm kampjonat faċli.

  Dan kien diffiċli għall-fatt li kellna nilagħbu ħafna logħbiet fi żmien qasir. Ġieli lgħabna tliet logħbiet f’sitt ijiem.

  Iżda kollox ma’ kollox kampjonat diffiċli fiżika­ment u anke mentalment.  

  Qbilt mas-sistema tal-play-offs?

  Is-sistema tal play-offs fiha t-tajjeb u l-ħażin bħal kull ħaġa oħra. 

  Għal min ikun konsistenti matul il-kampjonat, il-play-offs jistgħu jkunu idea ħażina. 

  Però, għal min ikollu sta­ġun inkonsistenti, il-play-offs jagħtu ċans biex dan xorta jista’ jirbaħ il-kampjonat.

  X’kien is-sigriet ta’ dan is-suċċess matul din is-sena?

  Sigrieti ma kienx hemm. Aħna dejjem konna nem­mnu li jekk nilagħbu kif nafu nilagħbu, kien se jkol­lna ċans nirbħu dan il-kam­pjonat. 

  Bqajna naħdmu matul il-kampjonat kollu b’serjetà kbira u rnexxielna nirbħuh.

  X’tikkummenta rigward il-Kroat Petar Muslim u s Serb Darko  Brguljan?

  Muslim u Brguljan kienu tajbin ħafna f’dan l-istaġun. Huma żewġ players ta’ kwa­lità kbira u ta’ fama mondjali. 

  X’sehem kellu l-coach Jovan Popovic fir-rebħ ta’ dan il-kampjonat?

  Il-coach Jovan Popovic kellu sehem kbir fir-rebħ tal-kampjonat. 

  Kien bravu biżżejed biex iżomm it-team magħqud matul il-kampjonat kollu. Tattikament kien bravu wkoll biex sab sistema li ħadmet għal kull logħba. 

  Hu wkoll utilizza ħafna play­ers li hija xi ħaġa tajba ħafna. 

  ... u x’sehem kellu l-pre­sident Matthew Bonello u l-kumitat ta’ Neptunes? 

  Il-president u l-kumitat dejjem huma importanti ħafna fil-ħidma tagħhom. 

  Ir-rebħ tal-kampjonat ja­sal meta l-club kollu jiġbed ħabel wieħed u b’hekk it-team jimxi ‘l quddiem ukoll.

  Is-Sur Bonello u l-kumitat kellhom sehem kbir fejn sar ħafna xogħol minn wara l-kwinti. Mingħajr dawn in-nies li tant jaħdmu għall-club diffiċli li jkollok team ta’ suċċess. 

  ... u l-players żgħażagħ?

  Il-players żgħażagħ din is-sena kienu tajbin ħafna.  Sabu ruħhom ippreparati ħafna u b’hekk kellhom sehem kbir f’dan ir-rebħ tal-kampjonat. 

  Hemm xi loghba li tibqa’ tiftakar iktar minn oħrajn kemm ma’ Neptunes kif ukoll man-nazzjonal?

  Hemm ħafna logħbiet li nibqa’ niftakar matul il-25 sena li lgħabt. Però, il-finali tal-2011 kontra Sliema meta konna 2-2 fil-play-offs u rbaħna 3-2, hija waħda minn dawk il-logħbiet li nibqa’ niftakar. 

  Man-nazzjonal ukoll kien hemm ħafna logħbiet li nibqa’ niftakar fosthom ir-rebħa kontra t-Turkija għall-midalja tal-bronż fi Stokkolma, fl-2002, kif ukoll il-logħba kontra l-Polonja qabel l-ewwel kwalifikaz­zjoni għall-Kampjonati Ew­ro­pej.

  ... u xi goal importanti?

  Goals li niftakar hemm ħafna u għaldaqstant diffiċli nsemmi wieħed biss.

  Però kien hemm goal li skurjajt meta kien għad kelli biss 15-il sena kontra Sirens li dejjem jibqa’ l-favorit tie­għi. 

  Liema kien l-aqwa player barrani li qatt lgħabt miegħu?

  Hija diffiċli biex insemmi player wieħed barrani għax lgħabt ma’ players li huma meqjusa bħala l-aqwa fid-dinja. Barra minn hekk kien unur kbir li lgħabt magħhom kollha. 

  ... u bħala avversarju?

  Din diffiċli wkoll għax hawn Malta jiġu players tal-ogħla kwalità.

  Lgħabt kontra wħud mill- aqwa players tad-dinja u ma nistax nagħżel wieħed. 

  Liema kien l-aqwa coach li kellek filkarriera tie­għek?

  Coaches kelli ħafna matul il-25 sena li lgħabt. Naħseb li ma jkunx ġust li nsemmi wieħed biss. 

  Tgħallimt minn kull coach li kelli u nibqa’ nirrispetta lil kull wieħed minn­hom. 

  Għaliex iddeċidejt li tir­tira? Ma taħsibx li kien għad fadallek x’toffri lill-waterpolo lokali?

  Kienet deċiżjoni diffiċli ħafna li nieqaf nilgħab, però naħseb li kienet deċiżjoni taj­ba.

  Ħassejt xi ħaġa ġewwa fija li dan kellu jkun l-aħħar staġun tiegħi ma’ Neptunes. 

  Nemmen li fiżikament stajt nagħmel sena oħra però naħseb li kien il-mument opportun li nieqaf.

  Bħala prodott ta’ Neptunes, kif tqis il-futur ta’ dan it-team?

  Konxju mill-fatt li l-club tagħna dejjem ipproduċa players żgħażagħ tajbin u għadu qed jagħmel dan fejn hemm numru ta’ tfal u żgħa­żagħ li jidhru li se jis­pikkaw ferm fil-futur qrib.

  Neptunes dejjem kellhom nurseries tajbin u għalhekk dejjem ħarġu players ta’ ċertu livell minn dan il-club. Il-futur għall-club jidher wie­ħed sabiħ għax jip­produċi ħafna players.

  U l-futur tiegħek? Għad narawk coach jew ammini­stratur ta’ Neptunes?

  Nixtieq nibqa’ nvolut ma’ Neptunes però wieħed għad irid jara kif. Neptunes huma l-club li nħobb u nibqa’ nħobbu ... għalhekk ikun ġust li nkompli magħ­hom f’xi rwol ieħor.

  Simili

 • Agħżel storja li tixtieq tikkummenta dwarha u agħfas fuq il-ħolqa "ikkummenta" li tinsab taħt l-artiklu.

  Wara dan tinfetaħlek tieqa fejn tintalab tirreġistra. Agħfas fuq "irreġistra" u imla d-dettalji kif mitlub. Importanti li kull dettall imdaħħal ikun korrett. Minkejja li tintalab timla indirizz tal-imejl li huwa eżistenti u mhux fittizju, inti xorta tista' tikkummenta b'mod anonimu.

  Wara li tibgħat id-dettalji tiegħek, se tirċievi imejl fuq l-indirizz li rreġistrajt bih. F'din l-imejl se tirċievi security code.

  Ikkupjah u daħħlu fit-tieqa tar-reġistrazzjoni. Din hija proĊedura li ssir darba.

  Minn hemm 'il quddiem tkun tista' tikkummenta fuq kull artiklu bin-nom-de-plume tal-għaໝla tiegħek. Jekk issib xi diffikultà tiddejjaq xejn tikkuntattjana fuq 2590 0288.

Kummenti: 0

  0