“Fejjaqtuni qabel bdejt il-kemoterapija!”

Daniela Attard Bezzina  |  07:13  |  31.07.2014

Mill-Facebook issir taf ħafna affarijiet li assolutament m'huma tal-ebda importanza, iżda kultant issir taf b'affarijiet ta' fejda wkoll... dawk il-mirakli żgħar fil-ħajja ta' kuljum li ma jissemmewx fl-aħbarijiet iżda li min ikun involut fihom jibqa' jiftakarhom għal għomru. Kien permezz ta' ...