Astinenza qabel iż-żwieġ wasslitu għal blokk psikoloġiku sesswali

08:03  |  29.11.2014

Żwieġ li seħħ ftit tas-snin ilu ġie annullat mill-Qorti wara li rriżulta li r-raġel spiċċa jbati minn problema ta' blokk psikoloġiku li jiġrilu biss ma' martu, u dan ġara wara li fuq talba tagħha kienu waqfu milli jkomplu jkunu intimi ma' xulxin lejn l-aħħar tal-għerusija li kien ilha seba' snin. ...